Nadanie przez UM Województwa Dolnośląskiego Numeru BDO