O firmie

Przedsiębiorstwo „Golden Service” Andrzej Kawaliło z siedzibą w Trzebnicy powstało w 2004 roku.

Początek działalności

W pierwszych latach nasze usługi skoncentrowane były na wynajmie powierzchni użytkowych oraz kompleksowych usługach księgowo-podatkowych. Od początku naszej działalności firma prężnie rozwija się na rynku, stale podnosząc poziom świadczonych usług oraz rozszerzając ich zakres. Staramy się jak najefektywniej przyczyniać się do sukcesów biznesowych swoich klientów.

Rozwój firmy i wejście do branży recyklingu

Nasza przygoda z recyklingiem na dobre zaczęła się w 2011 roku i dziś stanowi znaczącą część powadzonej działalności. W ramach działalności proponujemy zbieranie i recykling metali żelaznych i nieżelaznych, a także recykling makulatury. Naszymi dostawcami są firmy handlowe, zakłady usługowe oraz zakłady produkcyjne, wśród których szczególne miejsce zajmuje przemysł poligraficzny, dla którego firma ma przygotowaną specjalną ofertę kompleksowej organizacji gospodarki wytwarzanymi odpadami. Ponadto proponujemy podstawianie kontenerów i pojemników na odpady, także do selektywnej zbiórki.

Współpraca z „Golden Service”

Odbiorcami naszej oferty są głównie huty i odlewnie zarówno polskie, jaki i zagraniczne. Dysponując odpowiednim zapleczem sprzętowym i wiedzą docieramy do finalnych odbiorców surowca. Jesteśmy przygotowani do kompleksowej obsługi logistycznej naszych dostawców i odbiorców. Dysponujemy własnymi specjalistycznymi środkami transportu, pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerami do ich transportu o pojemności do 40m³, które na życzenie klienta możemy podstawić we wskazane miejsce. Wszystko to pozwala nam sprawnie, szybko i profesjonalnie obsługiwać naszych kontrahentów. Na życzenie naszych klientów oferujemy również pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Zapraszamy do współpracy – szczegóły ustalamy indywidualnie z naszymi kontrahentami. Dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb oraz oczekiwań, zarówno pod kątem rozwiązań technologicznych, jak i w kwestii cenowej.